www.two.prv.pl
Muszka
Banner

Procedury:
Kwadratl:
oto kwadratl
ukm "pomarańczowy
wielokąt [
powtórz 4 [np 20 lw 90]] pod
lw 90 np 20 pw 90 opu
już

Kwadratp:
oto kwadratp
ukm "pomarańczowy
wielokąt [
powtórz 4 [np 20 lw 90]] pod
pw 90 np 20 lw 90 opu
już

Muszka:
oto muszka :n
jeśli :n>10 [STOP]
jeśli :n<1 [STOP]
tułów
powtórz :n [kwadratp]
pod ws 20 opu skrzydłop
powtórz :n [kwadratl]
lw 90 pod np 120 pw 90
powtórz :n [kwadratl]
np 20 skrzydłol
powtórz :n [kwadratp]
pod ws 40 pw 90 np 40 lw 90
opu
już

Skrzydłol:
oto skrzydłol
kwadratl np 20 kwadratl
np 20 pw 90 np 20 lw 90 kwadratp
pod np 20 kwadratp pod np 20 opu
już

Skrzydłop:
oto skrzydłop
kwadratp
ws 20 kwadratp
pod ws 20 lw 90 np 20 pw 90 kwadratl
ws 20 kwadratl pod
ws 20 opu
już

Tułów:
oto tułów
powtórz 2 [kwadratp]
pod ws 20 lw 90 np 40 pw 90 opu
powtórz 2 [kwadratp] ws 20
kwadratp pod ws 20 lw 90 np 20 pw 90 opu
kwadratp ws 20 kwadratp ws 20 kwadratp
pod np 60 lw 90 np 120 pw 90 opu kwadratp
pod ws 20 lw 90 np 20 pw 90 opu kwadratp
powtórz 2 [pod ws 20 lw 90 np 40 pw 90 kwadratp]
pod np 160 pw 90 np 40 lw 90 opu
powtórz 2 [kwadratp] pod ws 20
kwadratp pod ws 20 lw 90 np 20 pw 90 kwadratp
pod ws 20 opu kwadratp
pod np 60 lw 90 np 20 pw 90 kwadratp
pod lw 90 np 100 lw 90 np 20 pw 180
kwadratp pod ws 20 lw 90 np 20 pw 90 kwadratp
pod lw 90 np 40 lw 90 np 20 lw 180
kwadratp pod lw 90 np 20 pw 90 np 60 kwadratp
pod pw 90 np 100 lw 90 np 20 opu
już


Przepraszam za brak niektorych polskich znakow.
Opracowanie Two