www.two.prv.pl
Posadzka
Banner

Procedury:
Kwadrat:
oto kwadrat :a
pod pw 90 np :a/2
pw 90 np :a/2 lw 180
opu
wielokąt [
powtórz 4 [np :a lw 90]]
pod np :a/2 lw 90
np :a/2 pw 90 opu
już

Kwadratz:
oto kwadratz
ukm "zielony
kwadrat 80
kwadrat 60
kwadrat 40
kwadrat 20
już

Kwadratż:
oto kwadratż
ukm "żółty
kwadrat 80
już
Posadzka:
oto POSADZKA
pod lw 90 np 160 lw 90 np 160
lw 180
powtórz 2 [słupz słupż] słupz
pod np 160 lw 90 np 240 pw 90
opu
już

Słupz:
oto słupz
powtórz 2 [
kwadratz pod np 80
kwadratż pod np 80 ]
kwadratz
pod pw 90 np 80 pw 90
np 320 pw 180 opu
już

Słupż:
oto słupż
powtórz 2 [
kwadratż pod np 80
kwadratz pod np 80 ]
kwadratż pod pw 90 np 80 pw 90
np 320 pw 180 opu
już


Przepraszam za brak niektorych polskich znakow.
Opracowanie Two